Adaptacje projektów gotowych oraz wykonawstwo projektów indywidualnych

Jeśli masz w planach budowę domu jednorodzinnego to zapraszamy do współpracy.

W swojej ofercie kompleksowo proponujemy:

 • adaptację gotowego projektu, lub projekt indywidualny dopasowany do klienta,
 • projekty sieci, przyłączy, instalacji, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – czyli cała infrastruktura techniczna włącznie z elektryką,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie wykonanych projektów budowlanych,
 • pomoc lub załatwienie wszelkich spraw „urzędowych” związanych z realizacją budowy,
 • nadzór budowlany oraz instalacyjny nad jakością i terminem wykonywanych prac,
 • sporządzenie świadectwa energetycznego dla budynku (nieobowiązkowe dla budynków jednorodzinnych),
 • wszelkie sprawy odbiorowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • wykonanie pomiarów termowizyjnych w trakcie realizacji oraz po wykonaniu budynku,
 • wykonanie badań kontrolnych instalacji gazowej oraz wentylacyjnej w budynku,
 • wykonanie badań smogu elektromagnetycznego w budynku.

 

W przypadku gdy jesteś już właścicielem swojego wymarzonego domku proponujemy:

 • pomiary termowizyjne, celem sprawdzenia jakości wykonanej izolacji termicznej w budynku, namierzenia przecieków i awarii instalacyjnych, poprawności działania systemu grzewczego,
 • kontrolę instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynku, sporządzany jest protokół z badań,
 • badanie natężenia pola elektromagnetycznego, „smogu” emitowanego przez urządzenia elektrycznych, telefony komórkowe, urządzenia bezprzewodowe wi-fi a zwłaszcza kuchenki mikrofalowe.

 

W przypadku gdy jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego zalanego przez sąsiada proponujemy:

 • ekspertyzę termowizyjną i pomiar stanu zawilgocenia przegrody budowlanej,
 • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w zakresie remontu i przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego,
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania od firm ubezpieczających.

 

Firma gwarantuje pełne zadowolenie, oszczędność czasu i pieniędzy a także możliwość negocjacji cen za wykonywane usługi biorąc pod uwagę zakres prac oraz zaproponowane terminy.